Európska komisia predložila balík opatrení, ktoré majú umožniť spotrebiteľom a spoločnostiam kupovať a predávať výrobky a služby v celej EÚ cez internet ľahšie a s väčšou istotou. Plán podpory elektronického obchodu sa skladá z týchto troch prvkov: odstránenie geografického blokovania, zefektívnenie a cenové zatraktívnenie cezhraničného dodávania balíkov a podpora dôvery zákazníkov prostredníctvom lepšej ochrany a presadzovania predpisov.