Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová telefonovala s libanonským premiérom Hassanom Diabom, aby vyjadrila sústrasť a podporu obyvateľom Libanonu po ničivom výbuchu, ktorý zasiahol krajinu. Diskutovali najmä o pomoci, ktorú EÚ už poskytuje Libanonu a zahŕňa: rozmiestnenie vysoko vyškolených hasičov s vozidlami, psami a pohotovostným lekárskym vybavením vrátane pomoci libanonského Červeného kríža, vojenské plavidlo s vrtuľníkom na zdravotnícky odsun, ako aj ponuku zapojenia ďalších tímov, najmä pre chemickú, biologickú, rádiologickú a jadrovú detekciu. Na posúdenie rozsahu škôd bol európsky program monitorovania Zeme (Copernicus). Komisia mobilizuje aj viac ako 33 miliónov EUR na núdzové potreby, lekársku podporu a vybavenie i ochranu kritickej infraštruktúry v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a s migračnou krízou. Predsedníčka diskutovala s premiérom o dodatočnej podpore pri procese obnovy krajiny, ako aj o spôsoboch posilnenia vzájomných obchodných vzťahov. Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič potvrdil, že prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany už Komisia umožnila na mieste tragédie rozmiestnenie približne 250 záchranárov pochádzajúcich z Grécka, Francúzska, Českej republiky, Poľska, Nemecka, Talianska a Holandska. Navyše Taliansko, Dánsko, Švédsko, Francúzsko a Nórsko prostredníctvom mechanizmu poskytli 600 chemických ochranných oblekov, 5 ton lekárskeho vybavenia a 80 chirurgických súprav. 18-členný záchranný tím vyšle do Libanonu aj Slovensko.