Komisia opätovne spustila tento ročník súťaže Európske sociálne inovácie 2019.

Tohtoročnou témou je „Challenging plastic waste“ – boj proti plastovému odpadu. Cieľom je podporiť nápady a projekty zamerané na zníženie množstva plastového odpadu a znečistenie odpadom vďaka zmenám a zlepšeniam existujúcich procesov a zavádzaním úplne nových výrobkov a iniciatív.

Nezávislí porotcovia vyberú tri projekty a každý z nich získa v októbri 2019 sumu 50 000 EUR.

V súťaži Európske sociálne inovácie sa hľadajú nápady sociálnych inovátorov, podnikateľov, študentov, dizajnérov, podnikov, tvorcov, iniciátorov a tvorcov zmien, teda kohokoľvek, kto má inovatívny a kreatívny nápad ako zásadne zmeniť situáciu s plastovým odpadom.