Komisia navrhla komplexnú stratégiu na nadobudnutie vedúceho postavenia priemyslu EÚ v oblasti progresívnych materiálov. Tie predstavujú kľúčovú podpornú technológiu, ktorá je veľmi dôležitá pre zelenú i digitálnu transformáciu. V oznámení o progresívnych materiáloch pre vedúce postavenie priemyslu sú navrhnuté konkrétne kroky, ktoré umožnia zosúladiť priority v oblasti výskumu a inovácií a investície v EÚ, čím sa zabezpečí vedúce postavenie Európy v tejto kľúčovej technologickej oblasti. Táto iniciatíva, ktorú členské štáty a priemysel netrpezlivo očakávali, je prvým krokom k spoločnému európskemu prístupu k progresívnym materiálom, a predstavuje základ pre ďalšie opatrenia.