V nadväznosti na závery samitu v Göteborgu Európska komisia prijala tri iniciatívy s cieľom zmierniť sociálno-ekonomické nerovnosti, posilniť digitálne zručnosti a dodať vzdelávaniu potrebný európsky rozmer.
Navrhnuté  iniciatívy:
1. Odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie: posilnenie kompetencií ľudí všetkých vekových kategórií počas celého života a poskytnúť členským štátom usmernenia o tom, ako to dosiahnuť. Komisia odporúča prijať aj kroky na posilnenie kompetencií v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky a na to, aby viac mladých motivovala ku kariére v týchto oblastiach.
2. Akčný plán digitálneho vzdelávania: načrtáva spôsob, akým EÚ môže pomôcť jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a systémom vzdelávania lepšie sa prispôsobovať životu a práci v ére rýchlych digitálnych zmien. Patrí sem aj podpora škôl pri zavádzaní vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia.
3. Odporúčanie o spoločných hodnotách, inkluzívnom vzdelávaní a európskom rozmere výučby: patria sem ciele ako posilnenie sociálnej súdržnosti a boj proti nárastu populizmu, xenofóbie, kontroverznému nacionalizmu a šíreniu falošných správ. Návrh takisto posilňuje inkluzívne vzdelávanie v záujme podpory kvalitného vzdelávania pre všetkých žiakov, ako aj európsky rozmer výučby.