Rok po tom, ako Európska komisia zriadila Európsky zbor solidarity, je v ňom zaregistrovaných 42 745 mladých ľudí zo všetkých členských štátov. Z nich 2 166 začalo reálne pôsobiť v 1 434 organizáciách. Zo Slovenska je momentálne v Zbore zaregistrovaných 417 záujemcov. Cieľom je dosiahnuť aby sa do roku 2020 zaregistrovalo až 100 000 mladých ľudí v celej EÚ. Dobrovoľníci Zboru solidarity pôsobia v celej Európe na rôznorodých projektoch od prírodných katastrof až po pomoc so vzdelávaním detí. Napríklad v auguste 2017 pricestovala skupina dobrovoľníkov do talianskeho mesta Norcia, aby pomohla s odstraňovaním škôd a obnovením sociálnych služieb pre miestnu komunitu zasiahnutú silnými zemetraseniami, ktoré týmto regiónom otriasli rok predtým. Európska komisia v novembri 2017 navrhla posilnenie Európskeho zboru solidarity, plánuje rozšíriť jeho činnosť, stanoviť mu vlastný právny základ a rozpočet.