Už túto stredu (7.decembra) spustí Európska komisia Európsky zbor solidarity (European Solidarity Corps). Ten má mladým ľuďom vo veku do 30 rokov v Európe poskytnúť možnosť pomáhať mimovládnym organizáciám, miestnym orgánom alebo súkromným spoločnostiam pri zvládaní náročných situácií v celej Európskej únii, napríklad: pri obnove obcí po prírodných katastrofách, pri riešení sociálnych problémov, ako sú sociálne vylúčenie, chudoba, zdravotné a demografické výzvy, alebo pri prijímaní a integrácii utečencov. Zbor bude stavať na existujúcich odborných a dobrovoľníckych programoch EÚ pre mladých ľudí, ako aj na využití zavedených sietí aktérov pôsobiacich v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a občianskej spoločnosti v celej Európe. Komisia bude pri budovaní zboru úzko spolupracovať s členskými štátmi, miestnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami. Pre uchádzačov, ktorí sa budú chcieť zapojiť do práce zboru, a subjekty, ktoré budú chcieť využiť ich pomoc, bude zriadené jednotné kontaktné miesto v podobe osobitného internetového portálu európskeho zboru solidarity. Členovia zboru budú nasadzovaní na obdobie od dvoch mesiacov do jedného roka. Pracovné stáže budú trvať najmenej štyri mesiace. Európsky zbor solidarity bude zriadený čo najskôr a svoju činnosť začne sprevádzkovaním internetového portálu. Cieľom je, aby sa do roku 2020 do zboru prihlásilo 100 000 mladých ľudí. Otváracie podujatie sa uskutoční od 13:00 v Bruseli za účasti viacerých eurokomisárov, širokého spektra organizácií a mladých ľudí. V členských štátoch budú zároveň súčasne prebiehať podporné podujatia. Na Slovensku zaštíti toto spustenie v stredu 7.12. o 14:00 Zastúpenie Európskej komisie v SR v spolupráci so Slovenskou radou mládeže. Európsky zbor solidarity je súčasťou širšej iniciatívy Komisie s cieľom pomôcť a investovať do európskej mládeže.