Európska komisia navrhuje na riešenie utečeneckej krízy 1,7 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ na roky 2015 a 2016.
Prostriedky sú určené na poskytnutie núdzovej pomoci najviac postihnutým členským štátom EÚ, na posilnenie personálu príslušných agentúr a poskytnutie humanitárnej pomoci v tretích krajinách.

Očakáva sa, že Parlament a Rada EÚ tieto návrhy urýchlene prijmú v nadväznosti na záväzky prijaté na minulotýždňovom neformálnom summite.

Navrhuje sa:
2015 – 801,3 milióna EUR:
100 miliónov EUR na posilnenie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) – núdzová pomoc najviac postihnutým členským štátom
1,3 milióna EUR pre agentúry: 60 – Frontex, 30 – Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a 30 – Europol,
300 miliónov EUR na posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI), aby sa umožnilo zvýšenie Regionálneho trustového fondu EÚ v reakcii na krízu v Sýrii a aby sa poskytla pomoc tretím krajinám, ktoré prijímajú utečencov zo Sýrie.
200 miliónov EUR – okamžité zdroje v reakcii na požiadavky UNHCR, Svetového potravinového programu a iných relevantných organizácií s cieľom bezodkladne poskytnúť utečencom pomoc.