V dňoch 3.-4. novembra 2016 sa v Bratislave uskutoční 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región. Dvojdňové fórum s názvom Innovative Flows – Water, Knowledge and Innovation in the Danube Region (Inovačné toky – voda, vedomosti a inovácie v dunajskom regióne) sa uskutoční v priestoroch nového Slovenského národného divadla.