Komisia uverejnila šesť hĺbkových preskúmaní pre Cyprus, Holandsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko. V správe o mechanizme varovania sa identifikujú členské štáty, v prípade ktorých by sa mali vykonať hĺbkové preskúmania s cieľom posúdiť, či v nich existujú makroekonomické nerovnováhy. V správe o mechanizme varovania na rok 2024 prijatej v novembri 2023 ako súčasť jesenného balíka európskeho semestra bolo vybraných 12 členských štátov, pre ktoré by sa malo vypracovať hĺbkové preskúmanie. Európsky semester je rámcom Európskej únie pre koordináciu hospodárskych a sociálnych politík a dohľad nad nimi. Zostávajúcich šesť hĺbkových preskúmaní pre Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko a Portugalsko bude uverejnených v nadchádzajúcich týždňoch. Tento rok sa v reakcii na žiadosť členských štátov vyjadrenú prostredníctvom záverov Rady predložili hĺbkové preskúmania pred jarným balíkom európskeho semestra s cieľom umožniť hlbšie mnohostranné diskusie s členskými štátmi pred predložením návrhov Komisie na odporúčania pre jednotlivé krajiny. Konečné posúdenie Komisie týkajúce sa existencie makroekonomických nerovnováh v prípade týchto 12 členských štátov na základe analýzy zahrnutej v hĺbkových preskúmaniach sa predloží v júni ako súčasť jarného balíka európskeho semestra spolu s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny.