V prešovskom regióne Európska komisia (EK) odštartovala iniciatívu „Vyrovnávanie rozdielov“. Prostredníctvom tejto iniciatívy poskytnú regiónu cielenú podporu v teréne odborníci EK a Svetovej banky v spolupráci so slovenskými vnútroštátnymi orgánmi. Výsledkom bude Akčný plán hospodárskej transformácie vrátane opatrení týkajúcich sa štrukturálnych reforiem na zlepšenie investičného prostredia. Mal by byť pripravený na jar tohto roku a v praxi by sa realizoval od jari  2018 do marca 2019.

V Akčnom pláne sa zohľadňuje aj geografická výhoda regiónu na hranici s Poľskom a Ukrajinou, významné prírodné a kultúrne zdroje a dedičstvo a potenciál pre cestovný ruch, ako aj prítomnosť Fakulty výrobných technológií. HDP prešovského regiónu rýchlo rastie, stále však výrazne zaostáva za priemerom EÚ a celého Slovenska.  Tento región sa stretáva s problémami ako únik mozgov, vysoká nezamestnanosť najmä u mladých ľudí, sociálne vylúčenie, nesúlad medzi ponukou vzdelávania a potrebami miestneho pracovného trhu a nedostatočná spolupráca v oblasti inovácie medzi podnikateľskou sférou, výskumnými centrami a štátnou univerzitou v regióne.