Komisia predstavila súbor možných opatrení na podporu inovácií, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto pokročilých infraštruktúr a služieb digitálnych sietí. Cieľom tohto balíka opatrení v oblasti digitálnej pripojiteľnosti je začať diskusiu so zainteresovanými stranami, členskými štátmi a partnermi o tom, ako formovať budúce politické opatrenia EÚ s cieľom dosiahnuť konsenzus: • V bielej knihe s názvom „Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy?“ sa analyzujú výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí pri zavádzaní budúcich sietí pripojiteľnosti. Predstavujú sa aj možné scenáre na prilákanie investícií, podporu inovácií, zvýšenie bezpečnosti a dosiahnutie skutočného digitálneho jednotného trhu. • Odporúčanie o bezpečnosti a odolnosti infraštruktúr podmorských káblov predstavuje súbor opatrení na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ zameraných na zlepšenie bezpečnosti a odolnosti podmorských káblov prostredníctvom lepšej koordinácie v celej EÚ, pokiaľ ide o riadenie aj financovanie.