V rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) sa od júla 2015 zmobilizovali v celej EÚ dodatočné investície vo výške 514 miliárd eur, čím sa jeho stanovený cieľ dosiahol pol roka pred koncom tejto iniciatívy. EFSI, finančný pilier Investičného plánu pre Európu, mal zreteľný vplyv na hospodárstvo EÚ a v reakcii na pandémiu koronavírusu sa ukazuje jeho všestrannosť. Za posledných 5 rokov ho využili tisíce podnikov a projektov, vďaka ktorým sa Európa stala sociálnejšou, ekologickejšou, inovačnejšou a konkurencieschopnejšou. V posledných rokoch, a najmä po vypuknutí koronavírusu, sa ciele EFSI zmenili: na jeho základe vznikol InvestEU, nový investičný program Komisie na roky 2021 – 2027, a fond už teraz prispieva k Investičnej iniciatíve v reakcii na koronavírus. EFSI bude zohrávať kľúčovú úlohu aj v balíku opatrení Next Generation EU.