Nedávno zverejnená Jarná hospodárska prognóza Európskej komisie potvrdila, že Slovensko je vo veľmi dobrej makroekonomickej kondícií. Vďaka stabilným výdavkom domácností a rozbiehajúcim sa súkromným a verejným investíciám, nás v tomto a budúcom roku čaká rast HDP nad 3 percentá, koncom budúceho roku by mala miera nezamestnanosti klesnúť pod 8 percent a zároveň je na dobrej ceste aj konsolidácia verejných financií. V budúcom roku Európska komisia očakáva, že Slovensko bude hospodáriť s deficitom 0,6 percenta HDP a dlh sa dostane pod 50 percent HDP (viď tabuľka v dolnej časti správy).

Tento pozitívny vývoj však neznamená, že môžeme poľaviť v reformnom úsilí. Slovensko, ale aj iné členské štáty, musia systematicky pracovať na tom, aby sa dobré makroekonomické výsledky pretavili aj do rastúcej životnej úrovne obyvateľov. Zároveň treba myslieť aj na konkurencieschopnosť krajiny do budúcnosti a na to, aby bola plne pripravená čeliť výzvam, akými sú zmeny v demografii, technologická revolúcia charakterizovaná veľkou mierou automatizácie či klimatické zmeny.