Eurospravodaj – Júl 2021 PDF NA STIAHNUTIE

LETNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA 2021

Znovuotvorenie naštartuje obnovu

Podľa Letnej hospodárskej prognózy, ktorú zverejnila Európska komisia, dôjde k rýchlejšiemu oživeniu
hospodárstva, než sa pôvodne odhadovalo. Hospodárstvo EÚ a eurozóny má v tomto roku narásť o 4,8 % a v
roku 2022 o 4,5 %. V porovnaní s predchádzajúcou jarnou prognózou je miera rastu na rok 2021 výrazne vyššia
v EÚ (+ 0,6 %) aj v eurozóne (0,5 %), zatiaľ čo v roku 2022 má byť v oboch oblastiach mierne vyššia (+ 0,1 %).
Predpokladá sa, že reálny HDP sa v poslednom štvrťroku 2021 vráti na svoju predkrízovú úroveň tak v EÚ, ako
aj v eurozóne. Očakáva sa, že k rastu významne prispeje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF)
a celkové bohatstvo, ktoré tento mechanizmus v období prognózy vytvorí, má predstavovať približne 1,2 %
reálneho HDP EÚ v roku 2019.