Eurospravodaj – 06 2023

EIF SPROSTREDKUJE 280 MILIÓNOV EUR ČESKÝM A SLOVENSKÝM MALÝM A STREDNÝM
PODNIKOM A PODNIKOM SO STREDNOU KAPITALIZÁCIOU PROSTREDNÍCTVOM KOMERČNÍ
BANKY

Európsky investičný fond (EIF) podpísal dve záruky s Komeční bankou, ktoré umožnia českému veriteľovi
poskytnúť mikropodnikom a malým a stredným podnikom nové financovanie vo výške až 280 miliónov eur.
Uľahčí sa tak poskytovanie úverov za výhodných podmienok na podporu investícií do inovácií a digitalizácie,
udržateľnosti, sociálneho podnikania, zručností a vzdelávania, ako aj do sektora kultúry a kreatívneho umenia,
čím sa podporí podnikateľský sektor v krajine. EIF, ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky
(skupina EIB), poskytuje Komerční banke portfóliovú záruku vďaka podpore programu InvestEU, ktorého
cieľom je zmobilizovať v období rokov 2021 – 2027 viac ako 372 miliárd eur vo forme dodatočných investícií
pre politické priority EÚ. Očakáva sa, že túto financovanie využije približne 6 500 spoločností v Česku a na
Slovensku.