Na súťaž Junior Internet 2019 pozýva AMAVET všetkých nadšencov internetu a programovania. Projekty webových stránok, mobilných aplikácií, blogov alebo vlogov, dizajnov, grafiky a textov na webe sú viac než vítané. Prihlasovať svoje projekty môžu žiaci základných a stredných škôl do 28. februára 2019. Po tomto termíne hodnotiaca komisia vyhodnotí prihlásené práce a najzaujímavejšie projekty budú pozvané na prezentáciu počas finále súťažnej konferencie (5-6/4/2019, FIIT STU, BA). Prihlasovanie projektov: http://www.juniorinternet.sk/. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov (max 3 členovia).

Súťažné kategórie:

JuniorWEB – naprogramované webové stránky,
JuniorDESIGN – digitálne grafické práce na rôzne témy,
JuniorTEXT – súťažné texty na vyhlásenú tému,
JuniorBLOG – blogy, vlogy,
JuniorAPP – aplikácie,
JuniorLEARN – vzdelávacie projekty.


Spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku vyhlasujeme súťažnú tému pre kategóriu JuniorTEXT. Pre 14. ročník je témou „Tentoraz hlasujem za…“. „Pre ľudí na Slovensku je pred voľbami do Európskeho parlamentu dôležité zlepšiť ochranu životného prostredia, želajú si viac financií do študijných programov a športu, chcú obmedzenie nelegálnej migrácie, lepšie pracovné podmienky, či väčšiu podporu pre zaostalé regióny. Za čo by ste zahlasovali vy, ak by ste mali možnosť ísť voliť?“ uviedol pri tejto príležitosti Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.