Zhoršujúce sa životné podmienky a environmentálne faktory sú jedny z dobre zdokumentovaných dôvodov migrácie obyvateľstva.
Priemyselné aktivity ľudstva podľa väčšiny klimatických vedcov v poslednom storočí prispeli k zrýchľovaniu klimatických zmien a preto podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) môžeme v nasledujúcich desaťročiach očakávať stále viac vnútornej ale aj cezhraničnej „environmentálnej“ migrácie.
Hoci historicky sú za najväčšie znečistenie planéty zodpovedné bohaté krajiny globálneho severu, už dnes rozvíjajúce ekonomiky tvoria viac ako polovicu emisií skleníkových plynov. Globálne otepľovanie, spôsobené nárastom množstva CO2 v atmosfére však poškodzuje chudobné krajiny výrazne viac ako priemyselne vyspelé ekonomiky.