Na svojom prvom tohtoročnom stretnutí diskutovalo kolégium Európskych komisárov o prioritách na tento rok.

Hlavné oblasti:

  • reforma Európskej hospodárskej a menovej únie
  • prepracovanie Európskeho azylového systému
  • návrat k Schengenu
  • dokončenie Jednotného digitálneho trhu
  • priblíženie západného Balkánu k Únii

Na stole je 89 prioritných tém, 29 už bolo predložených a Komisia rokovala o tom, ako tie ostatné sfinalizovať do mája 2019. Hovorilo sa aj o veľkých prioritných témach pre tento rok, ktoré by mali prispieť k realizácii Plánu na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie.