Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu vo výške 1,49 mld. eur za porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosť Google zneužila svoje dominantné postavenie na trhu tým, že v zmluvách s tretími stranami zaviedla niekoľko obmedzujúcich ustanovení, ktoré bránili jej konkurentom umiestňovať na tieto webové stránky vlastné reklamy zobrazujúce sa pri vyhľadávaní online. Spoločnosť Google poskytovala služby sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania online obchodne najvýznamnejším uverejňovateľom prostredníctvom dohôd, o ktorých strany rokovali individuálne.