Európska komisia vydala dva balíky sociálno-investičných dlhopisov vo výške 14,137 miliárd eur. Táto siedma emisia dlhopisov zvýšila celkovú doterajšiu podporu v rámci nástroja SURE na 90 miliárd eur na podporu systémov krátkodobých pracovných miest a udržanie zamestnanosti v devätnástich členských krajinách EÚ. Všetky vydané dlhopisy pritiahli veľký záujem investorov a boli uvedené na trh za výhodných cenových podmienok. Informácie o cenových podmienkach sú k dispozícii online. Získané finančné prostriedky budú prevedené členským štátom do piatich pracovných dní po vydaní dlhopisu. Krajiny môžu aj naďalej predkladať žiadosti o finančnú podporu v rámci nástroja SURE, ktorý má celkovú kapacitu až 100 miliárd EUR.