Ako Komisia oznámila vo svojich návrhoch na zníženie záťaže na pleciach poľnohospodárov, tak dnes spúšťa online prieskum s cieľom priamo zhromaždiť názory poľnohospodárov v EÚ. Prieskum prebieha od 7. marca do 8. apríla. Krátke otázky sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ a poskytnú cennú spätnú väzbu. Prieskum pomôže identifikovať zdroje administratívnej záťaže a zložitosti vyplývajúce z pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ako aj z iných pravidiel týkajúcich sa potravín a poľnohospodárstva, a to v súvislosti s ich uplatňovaním na vnútroštátnej úrovni, ako aj s povinnosťami v oblasti zaznamenávania a podávania správ, ktoré sú s nimi spojené. Predbežné výsledky budú predložené už v polovici apríla. Tento prieskum poskytne už v lete jasnejší obraz o hlavných administratívnych prekážkach, ktoré poľnohospodári vnímajú a ktorým čelia. Jeho výsledky budú zahrnuté do podrobnejšej analýzy, ktorá sa uverejní na jeseň 2024.