Odpad je neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho rozvoja krajiny a spotrebného životného štýlu, ktorý poháňa väčšinu ekonomík sveta. Tento trend je najviac zreteľný v mestách, ktorých obyvatelia sú často bohatší a nakupujú omnoho viac tovarov v jednorazových obaloch, ktoré okamžite odhodia.
Pred desiatimi rokmi v mestách žilo 2,9 miliardy ľudí na svete. Každý z nich denne vyprodukoval približne 0,64 kilogramu komunálneho odpadu.
Mestský odpad však rastie rýchlejšie ako samotná urbanizácia. Najnovšie odhady ukazujú, že v súčasnosti, každý mešťan z 3 miliardovej populácie denne vyprodukuje až 1,2 kg odpadu.
Do miest sa sťahuje čím ďalej tým viac ľudí a tento trend bude pokračovať aj do budúcna. Svetová banka predpokladá, že do konca roka 2025 pribudne v mestách ďalších 1,4 miliardy ľudí, pričom denne odhodia približne 1,42 kg odpadu.