Koordinácia pravidiel sociálneho zabezpečenia na úrovni EÚ je nevyhnutná pre existenciu voľného pohybu osôb. Práve tieto pravidlá sa starajú o to, že neprídete o sociálnu ochranu, keď sa presťahujete do iného členského štátu. Existujú od roku 1959 a pravidelne sa aktualizujú, aby odrážali aktuálne potreby a sociálnu a hospodársku situáciu. Cieľom navrhovaných zmien je väčšia transparentnosť, právna istota a spravodlivosť v prospech občanov využívajúcich právo na voľný pohyb ale aj verejných orgánov, zamestnávateľov aj daňových poplatníkov. Členským štátom by mali poskytnúť aj lepšie nástroje na zabránenie zneužívania