V dňoch 25. – 26. apríla 2016 sa v Žiline uskutoční jarné koordinačné stretnutie siete centier Europe Direct na Slovensku. Podujatie pre 12 informačných centier Európskej únie organizačne pokrýva Zastúpenie Európskej komisie v SR. Stretnutie je zamerané na vyškolenie celej slovenskej siete týchto komunikačných centier v špeciálnych oblastiach ako autorské práva, Štrukturálne a investičné fondy EÚ pre obdobie rokov 2014 – 2020, manažment veľkých podujatí a ďalších.