Košice, ktoré si v roku 2013 odskúšali postavenie Hlavného európskeho mesta kultúry, by v roku 2019 chceli byť aj Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Prihlášku slovenského kandidáta v pondelok v Bruseli potvrdila zástupkyňa vedúceho Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, veľvyslankyňa Petra Vargová. Slovenská diplomatka sa na pôde Stáleho zastúpenia stretla s riaditeľkou Európskeho dobrovoľníckeho centra (CEV) Gabriellou Civicovou. Z jej rúk prijala certifikát o tom, že sa Košice v roku 2019 uchádzajú o titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. „Metropola východu“ má konkurentov v nemeckom Augsburgu a portugalskom Cascais. Koncom októbra bude oficiálna prezentácia všetkých troch kandidátov vo Viedni. O víťazovi rozhodne porota, ktorá jeho meno oznámi 1. decembra v írskom Sligu, ktoré je tohtoročným hlavným mestom európskeho dobrovoľníctva. V roku 2018 štafetu preberie dánske mesto Aarhus, ktoré vlani presvedčilo porotu so svojou „stratégiou aktívneho občianstva“.