Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu o návrhu Komisie, podľa ktorého budú cezhraničné platby realizované v eurách lacnejšie v celej EÚ. Dohodnuté pravidlá prinesú aj úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o menový prepočet v prípade, že spotrebitelia platia kartou. Cezhraničné platby v eurách z členských štátov mimo eurozóny mohli doposiaľ v niektorých krajinách dosahovať až 20 EUR, zatiaľ čo rovnocenné cezhraničné platby z členských krajín eurozóny sú veľmi lacné alebo dokonca bezplatné. Dohodnuté pravidlá umožnia spotrebiteľom a podnikom mimo eurozóny v plnej miere využívať výhody jednotného trhu a efektívnu infraštruktúru pre platby v eurách. Všetky platby v eurách mimo eurozóny (v rámci EÚ) budú odteraz oceňované rovnako ako domáce platby v miestnej oficiálnej mene. Za cezhraničné platby v eurách sa budú platiť veľmi nízke alebo dokonca nulové poplatky. Všetci spotrebitelia v EÚ budú môcť porovnávať poplatky za menový prepočet pri platení platobnou kartou v inej mene EÚ. Spotrebitelia budú informovaní aj o poplatkoch za menový prepočet, ktoré im účtujú ich banky pri zasielaní peňazí do zahraničia prostredníctvom online bankových platforiem.