Európske kapitálové trhy začnú vďaka prepracovaným pravidlám platiacim pre investičné spoločnosti fungovať efektívnejšie a dohľad nad nimi bude lepší. Európska komisia navrhla reformu pravidiel pre investičné spoločnosti, ktorej cieľom je zjednodušiť život menším investičným spoločnostiam a zároveň dosiahnuť, aby najväčšie, systémové spoločnosti začali podliehať rovnakému režimu ako európske banky. Po novom by väčšina investičných spoločností v EÚ už nemala ďalej podliehať pravidlám pôvodne určeným  bankám. Tým sa zníži administratívna záťaž, posilní sa hospodárska súťaž a zvýšia sa investičné toky bez ohrozenia  finančnej stability. Najväčšie a najsystémovejšie investičné spoločnosti by však podliehali rovnakým pravidlám a dohľadu ako banky. Tieto opatrenia majú prispieť k lepšiemu fungovaniu únie kapitálových trhov. Okrem bánk sa kapitálové trhy EÚ opierajú aj o niekoľko tisíc malých a veľkých investičných spoločností, ktoré poskytujú klientom poradenstvo, pomáhajú podnikom využívať kapitálové trhy, spravujú aktíva a zabezpečujú likviditu na trhu, čím uľahčujú investície v celej EÚ.