Päť mesiacov po predstavení stratégie energetickej únie predložila Európska komisia balík návrhov opatrení, ktoré majú viesť k transformácii európskeho energetického systému. V dnešných návrhoch má hlavný význam energetická efektívnosť a do popredia sú postavení spotrebitelia energií v domácnostiach alebo podnikoch