Európska komisia a vysoký predstaviteľ/podpredseda vydali pri príležitosti Medzinárodného dňa žien toto vyhlásenie: „Percentuálne zastúpenie žien v politike v súčasnosti ani zďaleka neodráža rôznorodosť našich spoločností. Celkový podiel poslankýň v jednokomorových národných parlamentoch alebo v dolných komorách národných parlamentov dosahuje v súčasnosti v priemere 33 % v členských štátoch EÚ a 26,5 % vo svete. Musíme sa viac snažiť podnecovať a podporovať začleňovanie žien do politiky. Rok 2024 je prelomovým volebným rokom na celom svete. K volebným urnám bude pozvaných viac ako 4 miliardy ľudí vrátane 400 miliónov občanov EÚ, ktorí budú v júni hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa žien by sme chceli vyjadriť uznanie európskym sufražetkám, ktoré s odvážnym aktivizmom bojovali za právo voliť, keď to bola iba výsada mužov. Naše uznanie patrí všetkým ženám v celej ich rozmanitosti, ktorou prispievajú k formovaniu spravodlivejšej a rovnejšej spoločnosti. V mnohých kútoch sveta sa ženy, žiaľ, stále nemôžu zúčastňovať na verejnom živote a v niektorých prípadoch sú úplne vylúčené z rozhodovania a verejného priestoru. Vo všetkých spoločnostiach ženy naďalej čelia diskriminácii a sú vystavené vyššiemu riziku online a offline násilia. Tento problém je obzvlášť naliehavý v prípade političiek, novinárok, aktivistiek, a najmä obhajkýň ľudských práv. Všetky ženy vrátane mladých žien, kdekoľvek sa nachádzajú, nabádame k tomu, aby v tomto roku, ktorý je rokom volieb, uplatnili svoje právo voliť, vydobyli si svoje miesto v spoločnosti a neváhali sa zapájať do politického života.“