Prieskum Eurobarometra (EB 91), ktorý prebehol po voľbách do Európskeho parlamentu od 7. júna do 1. júla 2019 vo všetkých 28 krajinách EÚ a piatich kandidátskych krajinách, ponúka tieto výsledky:

Vyplýva z neho výrazné zlepšenie názoru občanov na Európsku úniu, a to pri všetkých aspektoch: od ekonomiky až po stav demokracie. Sú to najlepšie výsledky od júna 2014 pred tým, než Komisia pod vedením Junckera začala svoju činnosť.

Medzi hlavné zistenia patrí rekordne vysoká podpora eura a skutočnosť, že zmena klímy sa dostala na druhé miesto rebríčka najväčších obáv občanov EÚ, hneď po imigrácii.

– Dôvera a optimizmus do budúcnosti sú na najvyššej úrovni od roku 2014 –  miera dôvery v EÚ narástla v 20 členských štátoch, najviac v Litve (72 %), Dánsku (68 %) a Estónsku (60 %).

– Od posledného prieskumu (jeseň 2018) narástol podiel respondentov s pozitívnou mienkou o EÚ v 23 členských štátoch EÚ – najviac na Cypre (47 %), v Maďarsku (52 %), Grécku (33 %) a v Rumunsku (60 %). EÚ vníma negatívne menej než pätina respondentov (17 %), čo je najmenej za posledných 10 rokov.

– Väčšina hľadí na budúcnosť EÚ vníma  väčšina Európanov optimisticky  – 61 %- a len 34 % pesimisticky. Naj EU pozitívnejší sú v Írsku (85 %), Dánsku (79 %) a v Litve (76 %). Najviac EU pesimistov je v Spojenom kráľovstve (47 % vs 46 %) a vo Francúzsku (50 % vs 45 %).

– 55 % Európanov vyjadrilo svoju spokojnosť so spôsobom, ako v EÚ funguje demokracia, čo je najvyšší počet od jesene 2004.

– spoločná mena euro má rekordne vysokú podporu – vyše tri štvrtiny respondentov (76 %) v eurozóne jej zástancami

– vo všetkých 28 členských štátoch vyše polovica respondentov cíti, že sú skutočne občanmi EÚ. V EÚ ako celku sa s týmto pocitom stotožňuje 73 %, najviac Európanmi sa cítia Luxemburčania (93 %), Nemci (88 %) a Španieli (87 %).

– Prevažná väčšina občanov Únie podporuje „voľný pohyb občanov EÚ”, teda možnosť žiť, pracovať, študovať a podnikať kdekoľvek v EÚ“ (81 %). V každom členskom štáte EÚ tento názor zastávajú vyše dve tretiny respondentov.

– Najväčšou obavou na úrovni EÚ zostáva imigrácia: tento názor vyslovilo 34 % respondentov.. Zmena klímy, teraz figuruje ako druhá najväčšia obava (výrazný nárast: +6 od jesene 2018).