„Násilie páchané na ženách a dievčatách je porušením ľudských práv a neexistuje preň miesto v Európskej únii ani inde na svete. Rozsah problému je naďalej alarmujúci: každá tretia žena v Európskej únii sa stala obeťou fyzického či sexuálneho násilia. Násilie páchané na ženách existuje v každej krajine, kultúre a spoločnosti. Pandémia COVID-19 opäť ukázala, že pre niektoré ženy nie je ani ich domov bezpečným miestom. Z údajov vyplýva, že násilie páchané na ženách a deťoch sa od zavedenia opatrení na obmedzenie pohybu v dôsledku ochorenia COVID-19 zvýšilo. Zmena je možná, ale vyžaduje si konanie, angažovanosť a odhodlanie. EÚ je odhodlaná vytrvalo spolupracovať so svojimi partnermi s cieľom vyšetriť a potrestať násilné činy, zabezpečiť podporu obetiam a zároveň riešiť základné príčiny a posilniť právny rámec. Bude predložený nový akčný plán týkajúci sa rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a dievčat v rámci našich vonkajších opatrení. Vyzývame tiež členské štáty, aby ratifikovali Istanbulský dohovor – prvý právne záväzný nástroj na medzinárodnej úrovni na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Náš cieľ je veľmi jasný: ukončiť všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách. Dlhujeme to všetkým obetiam,“ vyhlásil vysoký predstaviteľ a podpredseda Európskej komisie Josep Borrell pred Medzinárodným dňom boja proti násiliu páchanému na ženách.