K dnešnému dňu Európska únia úspešne koordinovala 1 000 lekárskych evakuácií ukrajinských pacientov prostredníctvom svojho Mechanizmu v oblasti civilnej ochrany s cieľom poskytnúť im špecializovanú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach v celej Európe. Keďže počet zranených ľudí na Ukrajine sa denne zvyšuje, miestne nemocnice majú problémy udržať krok s pribúdajúcim počtom pacientov. S cieľom zmierniť tlak na miestne nemocnice EÚ od 11. marca koordinuje presuny pacientov do iných európskych krajín, ktoré majú k dispozícii nemocničné kapacity. Pacienti boli presunutí do 18 krajín: Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Dánsko, Švédsko, Rumunsko, Luxembursko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Rakúsko, Nórsko, Litva, Fínsko, Poľsko a Česká republika. Nedávne operácie zahŕňali presun dvoch pacientov do Českej republiky 3. augusta a 15 pacientov evakuovaných do Nemecka, 4 pacientov do Holandska a 2 pacientov do Nórska 4. augusta. Poľsko, Moldavsko a Slovensko zároveň požiadali o podporu lekárskej evakuácie (MEDEVAC – medical evacuation) zo svojich príslušných krajín vzhľadom na veľký prílev ľudí.