Európska komisia navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH, čo im umožní vytvoriť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov. Prispejú k vzniku jednotného európskeho priestoru v oblasti DPH, ale aj  k odstraňovaniu podvodov s DPH v Únii, ktoré predstavujú straty  až 50 miliárd eur.

Čo navrhujeme: okrem štandardnej sadzby DPH vo výške 15 % budú môcť odteraz členské štáty zaviesť dve rozdielne sadzby v rozmedzí od 5 – 15 %, zaviesť jednu sadzbu v rozmedzí od 0 – 5 %, zaviesť 0 % sadzbu na tovar oslobodený od DPH (tzv. nulová sadzba). Navrhnutý je nový zoznam výrobkov (napr. zbraní, alkoholických nápojov, hazardných hier a tabaku), na ktoré sa bude musieť vždy uplatniť štandardná 15 % alebo vyššia sadzba dane, vážený priemer sadzby DPH najmenej 12 % , aby sa chránili príjmy do štátnej pokladnice, všetok tovar v súčasnosti podliehajúci iným sadzbám, ako je štandardná sadzba DPH, im bude môcť podliehať aj naďalej zavedie sa maximálna výška príjmu (2 milióny eur), do ktorej budú môcť malé podniky využiť zjednodušené opatrenia (napr. zjednodušenú registráciu DPH, zjednodušené povinnosti fakturácie a vedenia záznamov), bez ohľadu na to, či sú oslobodené od DPH, umožní sa členským štátom zbaviť malé firmy oslobodené od DPH aj od povinností spojených s DPH súvisiacich s identifikáciou, fakturáciou, účtovníctvom a daňovými priznaniami, zavedie sa limit 100 000 eur pre obrat, ktorý umožní využívať oslobodenie od DPH podnikom pôsobiacim vo viac ako jednom členskom štáte.