<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Novela Zákonníka
práce sa zamerala iba na navypuklejšie problémy pracovnoprávnej ochrany
zamestnancov, uviedol pre EurActiv.sk koordinátor projektu "Kultúra sveta
práce" Marek Švec.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Ostali aj po
súčasnej novele Zákonníka práce v právnej úprave agentúrneho zamestnávania
nejaké biele miesta?</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Novela Zákonníka
práce s účinnosťou od 1. 3. 2015 nevyriešila všetky pálčivé otázky spojené s
agentúrnym zamestnávaním, s ktorými sa stretávame v praxi na trhu práce, ale
skôr sa zameriavala len na riešenie najvypuklejších problémov deformujúcich
pracovnoprávnu ochranu zamestnancov.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>