Eurospravodaj – november 2021 PDF NA STIAHNUTIE

JESENNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA 2021

Od oživenia po expanziu aj napriek nepriaznivým vplyvom

Hospodárstvo EÚ sa z pandemickej recesie zotavuje rýchlejšie, ako sa očakávalo. Vyplýva to z
Jesennej hospodárskej prognózy, ktorú zverejnila Európska komisia. S rozbehnutím vakcinačnej
kampane a postupným rušením obmedzení došlo na jar k obnoveniu rastu. Ten pokračoval
rovnakým tempom aj v lete, keď bol podporený opätovným otvorením ekonomiky. Napriek
zvyšujúcemu sa počtu nepriaznivých vplyvov sa očakáva, že hospodárstvo EÚ bude počas prognózovaného
obdobia naďalej expandovať, pričom v rokoch 2021, 2022 a 2023 sa počíta s rastom na úrovni 5 %, 4,3 % a
2,5 %. Miera rastu v eurozóne by mala byť v rokoch 2021 a 2022 rovnaká ako v EÚ a v roku 2023 by mala
dosiahnuť 2,4 %. Tieto vyhliadky sú do značnej miery podmienené dvoma faktormi: vývojom pandémie
COVID-19 a tempom, akým sa ponuka dokáže prispôsobiť náhlej zmene na strane dopytu po opätovnom
otvorení ekonomiky.