Eurospravodaj – 11 2023

JESENNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA 2023: MIERNE OŽIVENIE PO NÁROČNOM ROKU

Európske hospodárstvo tento rok prestalo rásť v dôsledku vysokých životných nákladov, slabého vonkajšieho
dopytu a sprísňovania menovej politiky. Hoci sa očakáva postupné oživenie hospodárskej činnosti, v jesennej prognóze sa rast HDP EÚ reviduje smerom nadol. Najnovšie ukazovatele v oblasti podnikania a údaje
z prieskumov za október poukazujú na utlmenie hospodárskej aktivity aj vo štvrtom štvrťroku tohto roka
v dôsledku zvýšenej neistoty.