Prihláste sa do novinárskej súťaže o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku. Od 09.03.2023 sa možno prihlásiť do významnej novinárskej súťaže EÚ o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku. Novinári môžu predložiť súťažné príbehy do polnoci 28. apríla. 2023. Prihlásiť sa do súťaže je možné online. Cena uznáva a oceňuje prácu novinárov z celého sveta, ktorí sa zameriavajú na najnaliehavejšie globálne výzvy. Reportéri môžu predkladať písomné, audiovizuálne alebo multimediálne diela v jednej z týchto kategórií: • Medzinárodná cena: za reportáž v médiách so sídlom v jednej z partnerských krajín Európskej únie. • Európska cena: za reportáž v médiách so sídlom v Európskej únii. • Cena pre najlepšieho začínajúceho novinára: za reportáž od novinára v čase vydania mladšieho ako 30 rokov, ktorá bola uverejnená v médiu so sídlom v ktorejkoľvek z krajín oprávnených na udelenie medzinárodnej a európskej ceny. Reportáže môžu byť v ktoromkoľvek jazyku, no mal by sa k nim priložiť preklad do jedného z jazykov súťaže, ktorými sú: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina alebo portugalčina.