Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) dnes oznámil 18 projektov zapojenia občanov vybraných na podporu v rámci iniciatívy EIT pre nový európsky Bauhaus (NEB). Okrem pripojenia sa k najväčšiemu inovačnému ekosystému Európy dostane každý z týchto projektov vedených občanmi, ktoré sa snažia riešiť miestne výzvy miestnymi riešeniami, 15 000 až 45 000 EUR na podporu testovania a rozširovania ich inovácií. Podporu získal aj projekt zo Slovenska s názvom Predstavte si svoje mesto (Imagine your city: utilizing urban co-designing and NEB principles to make stronger communities), v rámci ktorého môžu obyvatelia Košíc spolupracovať s utečencami z Ukrajiny na vytvorení a zlepšení miest dočasných útulkov. Murály, video mapovanie a umelecké projekty môžu byť využité s nádejou, že udržateľné intervencie sa budú môcť aj do iných miest.