Európska komisia a Európsky investičný fond (EIF) dnes spustili iniciatívu v oblasti záruk v hodnote 121 miliónov EUR na podporu MSP v kultúrnych a kreatívnych sektoroch prostredníctvom finančných inštitúcií. Očakáva sa, že vďaka tomuto systému by sa mali v nasledujúcich šiestich rokoch generovať bankové úvery v hodnote viac než 600 miliónov EUR. Na kreatívne a kultúrne sektory pripadá v EÚ viac ako 7 miliónov pracovných miest a predstavujú 4,2 % HDP EÚ (zdroj).
Tento finančný nástroj zriadený v rámci programu Kreatívna Európa, bude v mene Európskej komisie spravovať EIF. Európske MSP by z neho mohli mať prospech už koncom tohto roka.