Do roku 2020 musí Slovensko na základe európskej legislatívy triediť 50 percent komunálnych odpadov. Dnes však Slováci recyklujú iba približne 8 percent, čo je skoro najmenej z členských krajín Európskej únie.
„Štatistika nakladania s komunálnymi odpadmi na území Slovenska dnes vôbec nie je lichotivá,“ potvrdil na 6. ročníku konferencie Samospráva a triedený zber, ktorú organizuje oprávnená spoločnosť ENVI-PAK, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferenc.
„V roku 2013 vzniklo na Slovensku 1,7 milióna ton komunálnych odpadov, čo v prepočte znamená 322 kg na jedného obyvateľa štátu. Vyše 70 % týchto odpadov dlhodobo skládkujeme…čím sa zaraďujeme, bohužiaľ, v rámci EÚ medzi členské krajiny, ktoré nakladajú s komunálnymi odpadmi v najväčšej miere tým najmenej vhodným spôsobom,“ vysvetlil Ferenc.
Nový zákon o odpadoch, ktorý po niekoľkoročnom úsilí vstúpi do platnosti v januári budúceho roka by mal túto situáciu výrazne zmeniť. Zavádza nové pravidlá pre výrobcov, má za úlohu „zaplátať“ diery vo financovaní odpadového hospodárstva a odbremeniť obce od nákladov spojených s triedeným zberom.