Komisia navrhla predĺžiť pozastavenie dovozných ciel, kvót a ochranných obchodných opatrení na ukrajinský vývoz do Európskej únie o ďalší rok. Ide o pozastavenia známe ako autonómne obchodné opatrenia. Tento krok je pokračovaním neochvejnej podpory EÚ pre ukrajinské hospodárstvo a má pomôcť zmierniť ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú ukrajinskí výrobcovia a vývozcovia v dôsledku nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska. Návrh teraz posúdi Európsky parlament a Rada Európskej únie s cieľom zabezpečiť plynulý prechod zo súčasného režimu autonómnych obchodných opatrení na nové opatrenia.