Dňa 16. júna 2016 sa na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku uskutočnil seminár na tému: „Moderné vzdelávanie prispôsobené potrebám trhu práce – hudba budúcnosti?”
Predmetom dvoch panelových diskusií boli otázky zhoršujúcich sa výsledkov slovenských žiakov v medzinárodných porovnaniach, nízka atraktivita učiteľskej profesie, ako aj aktuálne výzvy a vízie pre moderné vzdelávanie. Hovorilo sa aj o nedostatočnom prepojení vzdelávacieho systému s reálnymi potrebami našej ekonomiky.