<p align="justify" class="MsoNormal"><font size="3"><font size="4"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="SK" style="font-size: 10pt;">Dnes prijala Európska
komisia <b>špecifické odporúčania</b> pre </span><span lang="SK" style="mso-fareast-language: EN-GB;">26 členských štátov a&nbsp;pre
eurozónu. Okrem toho zverejnila aj rozhodnutia<span style="color: #1F497D;">
</span>k&nbsp;4 členským štátom (Malta, Poľsko, Spojené kráľovstvo, Fínsko) vo veci
postupu pri nadmernom deficite.</span></font></font></font></font></p><p align="justify" class="MsoNormal"><span lang="SK" style="color: black; mso-fareast-language: EN-GB;"><font face="Times New Roman" size="3">Odporúčania
pre Slovensko sa v tomto roku venujú nákladovej efektívnosti zdravotníctva,
zvýšeniu výberu daní, zamestnanosti; vzdelávaniu; ako aj investičnému
prostrediu&nbsp;a verejnému obstarávaniu.</font></span></p><p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="SK" style="font-size: 10pt; mso-fareast-language: EN-GB;"><font face="Times New Roman" size="3">Európsky semester
je kľúčovým koordinačným mechanizmom v oblasti rozpočtov, makroekonomických
politík, politík zamestnanosti, ako aj štrukturálnych politík a reforiem. V
porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sú odporúčania EK "štíhlejšie". Dôvodom je,
že Komisia sa chce zamerať na menej opatrení, ale dôslednejšie ich monitorovať.
EK sa sústredila na oblasti, ktoré považuje za kľúčové z makroekonomického
pohľadu a kde je možné podniknúť nejaké kroky&nbsp; v najbližších 12-18 mesiacoch.
&nbsp;</font><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></span></p>