Eurospravodaj – 10 2023

SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA PODPÍSALA DOHODU O ZÁRUKE S EURÓPSKYM
INVESTIČNÝM FONDOM, KTOROU PODPORÍ SLOVENSKÉ MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Európsky investičný fond a Slovenská záručná a rozvojová banka podpísali dohodu o záruke, ktorá umožní
poskytovanie nových úverov pre MSP na Slovensku vo výške viac ako 70 miliónov eur. Táto záruka EIF bola
vystavená v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom je v rokoch 2021 až 2027 aktivovať viac ako 372 miliárd
eur v dodatočných investíciách. Iniciatíva je významným krokom zameraným na podporu hospodárskej
obnovy a strategických investícií na Slovensku.