Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom opisuje prebiehajúcu prácu, ktorá má zaistiť pripravenosť na všetky scenáre odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Dňa 30. marca 2019 Spojené kráľovstvo opustí EÚ a stane sa treťou krajinou. Tento fakt bude mať dopad na občanov, podniky či správne orgány na oboch stranách  a v rôznych oblastiach, od nových kontrol na vonkajších hraniciach EÚ so Spojeným kráľovstvom, cez platnosť licencií, osvedčení a povolení až po  prenos údajov. Text vyzýva členské štáty a súkromných aktérov, aby zintenzívnili svoje prípravy a boli tak lepšie pripravení na všetky scenáre odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.