Dnes vstupuje do platnosti Parížska dohoda o klimatických zmenách, ktorá bola po sérii dlhých rokovaní uzavretá v Paríži v decembri minulého roka.
Parížska dohoda vstupuje do platnosti 30 dní po tom, ako ju Európsky parlament začiatkom októbra úspešne ratifikoval.

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol:
,,Znie to takmer neuveriteľne, že sa svetu podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá dnes – len rok od jej uzavretia, vstupuje do platnosti. Len v priebehu jedného roku došlo k vykonaniu celého radu procedurálnych krokov, ktoré inokedy trvajú niekoľko rokov. Po neúspechu Protokolu z Kjóta alebo konferencii OSN v Kodani, je to veľmi výrazný úspech, ktorý predznamenáva obrat aj v globálnej politike o klimatických zmenách. Dnes viac ako inokedy je zrejmé, že problematika emisií a znečistenia ovzdušia sa stáva prioritou všetkých národných, regionálnych i lokálnych stratégií. Sme svedkami toho, že hospodársky môžeme rásť, aj keď budeme znižovať emisie a vykonávať opatrenia na naplnenie našich energetických a klimatických cieľov v oblasti prechodu na nízko-uhlíkové hospodárstvo.