Centrum EDIC Poprad ďakuje všetkým jeho kooperačným partnerom na národnej, regionálnej a miestnej úrovni za úspešnú spoluprácu v roku 2019 a praje im veľa zdaru pri realizácii ďalších inovatívnych projektov v novom roku 2020!