Komisia navrhla súbor cielených opatrení na podporu biotechnológie a biovýroby v EÚ. V oznámení s názvom Budovanie budúcnosti s prírodou sa identifikujú výzvy a prekážky a navrhuje sa ich riešenie v súlade s oznámením o dlhodobej konkurencieschopnosti EÚ. Pokrok v oblasti vied o živej prírode podporovaný digitalizáciou a umelou inteligenciou a potenciál riešení založených na biológii s cieľom riešiť spoločenské problémy, robí z biotechnológie a biovýroby jednu z najsľubnejších technologických oblastí tohto storočia. Môžu pomôcť EÚ modernizovať jej odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, energetiky, potravinárstva a krmív a priemysel. Okrem toho môžu tieto technológie prispieť ku konkurencieschopnejšej a odolnejšej EÚ, ktorá občanom poskytuje lepšiu zdravotnú starostlivosť a uspieť v zelenej a digitálnej transformácii.