V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom z jari 2016 sa podpora prioritných tém stanovených Európskou komisiou ďalej zvýšila. – Pokiaľ ide o otázku migrácie, 69 % Európanov uvádza, že podporujú spoločnú európsku politiku v oblasti migrácie a 61 % má pozitívny názor, pokiaľ ide o migráciu ľudí z iných členských štátov EÚ. 56 % Európanov má však negatívny názor na prisťahovalectvo ľudí z krajín mimo EÚ. – 81 % Európanov je za „voľný pohyb občanov EÚ, ktorí môžu žiť, pracovať, študovať a podnikať kdekoľvek v EÚ“. Voľný pohyb vo všetkých krajinách podporuje väčšina respondentov. – Podpora eura sa mierne zvýšila (58 % v celej EÚ a 70 % v eurozóne). – Pokiaľ ide o investície v rámci EÚ, 56 % Európanov súhlasí s tým, aby sa verejné finančné prostriedky používali na stimulovanie súkromných investícií na úrovni EÚ.